R10193-1 หุ่นฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพและใส่ท่อช่วยหายใจแบบเต็มตัว

R10193-1 หุ่นฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพและใส่ท่อช่วยหายใจแบบเต็มตัว

วัตถุประสงค์

 หุ่นผู้ใหญ่แบบเต็มตัวเพื่อการฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพและการใส่ท่อช่วยหายใจ สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะได้รับประสบการณ์และเกิดความชำนาญในการปฏิบัติงานจริง

 คุณลักษณะเฉพาะ

  1. หุ่นผู้ใหญ่ขนาดเต็มตัว ตัวหุ่นผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ผิวหนังมีสีคล้ายธรรมชาติ
  2. มีองค์ประกอบทางกายวิภาคสำหรับฝึกทักษะการใส่ท่อช่วยหายใจ เช่น ฟัน,ลิ้น,ช่องปาก,จมูก,คอหอย,กล่องเสียง, arytenoids,ฝาปิดกล่องเสียง, false cords, true vocal cords,หลอดลม,ปอด,หลอดอาหาร,กระเพาะอาหาร
  3. สำหรับฝึกทักษะการใส่ท่อช่วยหายใจ
  4. สำหรับฝึกทักษะการ Ventilation
  5. สามารถใช้ประกอบการอธิบายวิธีการดูดเสมหะได้
  6. สำหรับฝึกทักษะการ CPR
  7. มีชีพจรที่คอแบบ Manual โดยใช้การบีบลม

 อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

  1. หุ่นผู้ใหญ่แบบเต็มตัว 1 ตัว
  2. สารหลอลื่น 1 หลอด
  3. เสื้อผ้าสำหรับหุ่น 1 ชุด
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์