R10315 โมเดลบาดแผล

R10315 โมเดลบาดแผล

รายละเอียด

  1. เป็นบาดแผลจำลองแสดงบาดแผลหรือการบาดเจ็บ ทำด้วยพลาสติกหรือยางสังเคราะห์ที่มีสีสันคล้ายธรรมชาติ
  2. สามารถติด หรือรัด หรือสวม เข้ากับหุ่นจำลองหรือร่างกายคนตามลักษณะและตำแหน่งของบาดแผล หรือใช้ฝึกโดยไม่ต้องสวมกับตัวหุ่นก็ได้ สามารถแสดงสภาวะการเสียเลือดที่ออกมาจากบาดแผลโดยมีระบบปั๊มเลือดเทียมแบบ manual (มือบีบ) และสามารถใช้ฝึกการห้ามเลือดได้
  3. มีบาดแผลที่มีเลือดออกที่สามารถสวมเข้ากับร่างกายคนหรือหุ่นจำลอง จำนวน 7 ชิ้น
  4. มีบาดแผลแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเป็นแผ่นสติ๊กเกอร์ที่สามารถใช้ซ้ำได้ จำนวน 15 แบบ
  5. มีอุปกรณ์ที่ผู้ใช้สามารถจำลองบาดแผลต่างๆ ได้ 70 บาดแผล
  6. มีบาดแผลแบบต่างๆ ได้แก่ แผลลูกตาละลัก แผลมีวัตถุแปลกปลอม แผลหน้าท้องเปิดเห็นลำไส้ แผลถลอกหรือฉีกขาดแบบต่างๆ แผลเห็นกระดูกหักที่ต้นแขน,ต้นขา,หน้าแข้ง แผลติดเชื้อ แผลเท้าถูกบดทับ แผลไฟไหม้ แผลบริเวณขากรรไกร แผลถูกยิง
  7. มีอุปกรณ์ตกแต่งบาดแผล ได้แก่ กาว สำลี ครีม น้ำมัน เศษกระจก เจลน้ำมัน สีตกแต่งแผล เลือดเทียม ครบชุด

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์