R10191 หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตและใส่ท่อช่วยหายใจแบบปรับความยากได้

R10191 หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตและใส่ท่อช่วยหายใจแบบปรับความยากได้

คุณลักษณะทั่วไป

หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตและใส่ท่อช่วยหายใจแบบปรับความยากได้ สำหรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ การพยาบาล

คุณลักษณะ

เป็นหุ่นจำลองผู้ใหญ่ครึ่งตัวสำหรับฝึกปฏิบัติเทคนิคต่างๆ ในการช่วยชีวิตดังต่อไปนี้

1.1 การทำ CPR

 • จุดบ่งชี้ตำแหน่งที่มองเห็นและคลำได้
 • ศีรษะ คอและขากรรไกรประกอบเข้าด้วยกันให้สามารถเคลื่อนไหวได้
 • สามารถกดหน้าอกปั๊มหัวใจได้

1.2 การจัดการทางเดินหายใจ

 • กายวิภาคที่สมจริงของปาก, ลิ้น, คอหอย, กล่องเสียง, arytenoids, ฝาปิดกล่องเสียง, เส้นเสียง (flase cords และ true vocal cords)ม หลอดคอ, หลอดอาหาร, ปอด
 • สามารถกดที่ cricoid cartilage เพื่อปรับตำแหน่งของหลอดลมและปิดหลอดอาหาร สำหรับการฝึกวิธี Sellick maneuver
 • สอดท่อช่วยหายใจได้
 • สามารถจำลองการหดตัวอย่างรวดเร็วของหูรูดกล่องเสียง (Laryngospasm) และสภาวะลิ้นบวม โดยใช้กระบอกอัดอากาศ
 • มีชีพจรที่คอแบบ manual
 • สามารถใช้ประกอบการอธิบายวิธีการดูดเสมหะได้
 • มีสารหล่อลื่น

อุปกรณ์ประกอบ

 1. หุ่นจำลองสำหรับฝึก 1 ตัว
 2. ลูกบีบจำลองชีพจรคอ 1 อัน
 3. กระบอกอัดลมจำลองสภาวะ 2 อัน
 4. สารหล่อลื่น 1 หลอด

เงื่อนไขเฉพาะ

 1. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี
 2. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 3. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 4. ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้าทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์