R10044 โมเดลบาดแผล

R10044 โมเดลบาดแผล

รายละเอียด

เป็นบาดแผลจำลองแสดงบาดแผล หรือการบาดเจ็บ ทำด้วยพลาสติกหรือยางที่มีสีสันคล้ายธรรมชาติ สามารถติดหรือรัดหุ่นจำลอง หรือเข้ากับส่วนต่างๆ ของร่างกาย ตามลักษณะของบาดแผลและอวัยวะที่บาดเจ็บได้หรือฝึกโดยไม่ต้องสวมตัวหุ่น สามารถแสดงสภาวะการเสียเลือดที่ออกมาจากบาดแผล (มีระบบปั๊มเลือดเทียมแบบ manual) และสามารถใช้ฝึกการห้ามเลือดได้

  1. บาดแผลมีเลือดออก

          1.1  บาดแผลที่ขากรรไกร  จำนวน  1 ชิ้น

          1.2  บาดแผลที่ท้องมีลำไส้ทะลัก  จำนวน  1 ชิ้น

          1.3  บาดแผลที่หน้าอกถึงชั้นเยื่อหุ้มปอด (chest sucking wound) จำนวน  1 ชิ้น

          1.4  บาดแผล compound fracture ที่กระดูกต้นแขน จำนวน  2 ชิ้น

          1.5  บาดแผล compound fracture ที่กระดูกต้นขา จำนวน  2 ชิ้น

          1.6  บาดแผล compound fracture ที่กระดูกหน้าแข้ง   จำนวน  2 ชิ้น

          1.7  บาดแผลถลอกหรือฉีกขาดที่หน้าผาก  จำนวน  1 ชิ้น

          1.8  บาดแผล open amputation (แผลจากการตัดแขนหรือขา)  จำนวน  1 ชิ้น

          1.9  บาดแผลถูกยิงที่ฝ่ามือ จำนวน  2 ชิ้น

  1. บาดแผลไม่มีเลือด

          2.1  บาดแผลถลอกหรือฉีกขาดและบาดแผลกระดูกหักเปิด (แบบสติ๊กเกอร์) จำนวน  36 ชิ้น

          2.2  บาดแผลที่เกิดจากสารเคมี จำนวน 1 ชิ้น

          2.3  ใบหน้าแสดงภาวะช็อค  จำนวน 1 ชิ้น

          2.4  บาดแผลไฟไหม้ระดับ 2 และระดับที่ 3 ที่ใบหน้า หน้าอก

          2.5 แผ่นหลัง ท่อนแขน และมือ รวม 10 แผล จำนวน 5 ชิ้น  

  1. เลือดเทียม สี และอุปกรณ์ตกแต่งจำลองบาดแผล ครบชุด

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์