R10043 โมเดลบาดแผล

R10043 โมเดลบาดแผล

รายละเอียด

เป็นบาดแผลจำลองแสดงบาดแผล หรือการบาดเจ็บ ทำด้วยพลาสติกหรือยางที่มีสีสันคล้ายธรรมชาติ สามารถติดหรือรัดหุ่นจำลอง หรือเข้ากับส่วนต่างๆ ของร่างกาย ตามลักษณะของบาดแผลและอวัยวะที่บาดเจ็บได้หรือฝึกโดยไม่ต้องสวมตัวหุ่น สามารถแสดงภาวะการเสียเลือดที่ออกมาจากบาดแผล (มีระบบปั๊มเลือดเทียมแบบ manual) และสามารถใช้ฝึกการห้ามเลือดได้

  1. บาดแผลมีเลือดออก

         1.1  บาดแผล open amputation (แผลจากการตัดแขนหรือขา) จำนวน   1 ชิ้น

         1.2  บาดแผล compound fracture ที่กระดูกต้นแขน  จำนวน  1 ชิ้น

         1.3  บาดแผล compound fracture ที่กระดูกหน้าแข้ง  จำนวน  1 ชิ้น

         1.4  บาดแผลที่หน้าอกถึงชั้นเยื่อหุ้มปอด (chest sucking wound) จำนวน  1 ชิ้น

         1.5  บาดแผลถูกยิงที่ฝ่ามือ  จำนวน  1 ชิ้น

  1. บาดแผลไม่มีเลือด ได้แก่ บาดแผลถลอกหรือฉีกขาดและบาดแผลกระดูกหักเปิด (แบบสติ๊กเกอร์)จำนวน 24 ชิ้น
  2. เลือดเทียม สี และอุปกรณ์ตกแต่งจำลองบาดแผล ครบชุด

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์