R10046 โมเดลบาดแผลแบบสวม

R10046 โมเดลบาดแผลแบบสวม

รายละเอียด

เป็นบาดแผลจำลองแสดงบาดแผล หรือการบาดเจ็บ ทำด้วยยางที่มีสีสันคล้ายธรรมชาติ สามารถติดหรือรัดหุ่นจำลอง หรือเข้ากับส่วนต่างๆ ของร่างกาย ตามลักษณะของบาดแผลและอวัยวะที่บาดเจ็บได้แก่ ใบหน้า แขน ขา ท้อง หน้าอก หลัง มือ และ เท้า สามารถแสดงภาวะการเสียเลือดที่ออกมาจากบาดแผล (มีระบบปั๊มเลือดเทียม) และสามารถใช้ฝึกการห้ามเลือดได้ ประกอบบาดแผลชนิดต่างๆ ได้แก่

 1. แผลชนิดมีเลือดออก
  • บาดแผลเปิดเห็นกระดูกหัก (Compound fractures)
  • แผลฟกช้ำ (Contusions)
  • แผลถลอกหรือฉีกขาด (Lacerations)
  • แผลลำไส้ทำลัก (Evisceration)
  • แผลลึกถึงช่องเยื่อหุ้มปอด (Sucking chest wound)
  • แผลถูกของแหลมเสียบ (Impalement)
  • แผลถูกบดกระแทกที่เท้า (Crushed foot)
  • แผลบริเวณขากรรไกร (Jaw wound)
  • แผลทะลุแขน (Projectile entry and exit of arm)
 2. แผลชนิดไม่มีเลือดออก ได้แก่ แผลไฟไหม้ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 บริเวณ หน้าอก หลัง แขน และใบหน้า
 3. มีเลือดเทียมสำหรับใช้ร่วมกับระบบปั๊ม เพื่อจำลองการฝึกดูแลบาดแผลที่มีเลือดออก

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์