R10857 หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะทารกแบบเปลี่ยนเพศได้

R10857 หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะทารกแบบเปลี่ยนเพศได้

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นหุ่นจำลองเด็กทารกสำหรับฝึกทักษะการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชายและเพศหญิงได้ในตัวเดียวกัน

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. เป็นหุ่นจำลองเด็กทารกจากระดับเหนือสะดือลงมาถึงต้นขาอยู่ในท่ามาตรฐานสำหรับการใส่สายสวนปัสสาวะ
 2. ขาของหุ่นอ้าออก
 3. ตัวหุ่นทำจากวัสดุสังเคราะห์มีความแข็งแรงทนทาน
 4. มีอวัยวะเพศชายและหญิงซึ่งถอดและใส่ได้ง่ายเพื่อการเปลี่ยนเพศในการฝึกสวนปัสสาวะ
 5. ส่วนของอวัยวะเพศชายและหญิงทำจากยางสังเคราะห์คุณภาพสูง มีความอ่อนนุ่ม
 6. สามารถฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะ รวมถึงการทำ Balloon inflation และ Balloon deflation
 7. เมื่อใส่สายสวนปัสสาวะได้อย่างถูกต้อง น้ำปัสสาวะจำลองจะไหลออกมาทางสายสวนปัสสาวะคล้ายคนจริง
 8. มีการจำลองแรงต้านของหูรูดในทางเดินปัสสาวะคล้ายคนจริงซึ่งผู้ฝึกสามารถรู้สึกได้ขณะใส่สายสวน
 9. มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย

 ส่วนประกอบ

1.หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเด็กทารก 1 ตัว
2.อวัยวะเพศชาย 1 ชิ้น
3.อวัยวะเพศหญิง  1 ชิ้น
4.สายสวนปัสสาวะ   1 ชุด
5.สารหล่อลื่น      1 หลอด

เงื่อนไขเฉพาะ

 1. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี
 2. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 3. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 4. ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้าทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์