R11031 หุ่นฝึกเจาะไขสันหลังทารก

R11031 หุ่นฝึกเจาะไขสันหลังทารก

วัตถุประสงค์

เป็นหุ่นจำลองเด็กทารกสำหรับการฝึกเจาะน้ำไขสันหลังทารกที่มีโครงสร้างสำคัญสำหรับการฝึกเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและมีทักษะก่อนที่จะปฏิบัติกับคนไข้จริง

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นหุ่นจำลองเด็กทารกอยู่ในท่านอนตะแคง มีปุ่มกระดูกสันหลังที่คลำผ่านผิวหนังได้และมีน้ำไขสันหลังจำลองที่สามารถใช้เข็มเจาะเพื่อเก็บตัวอย่างได้

คุณลักษณะเฉพาะ

 1. เป็นหุ่นจำลองเด็กทารกอายุ 10-12 เดือน
 2. เป็นหุ่นเต็มตัวอยู่ในท่านอนตะแคงซ้ายหลังงอ
 3. ตัวหุ่นทำจากยางสังเคราะห์คุณภาพสูง มีความอ่อนนุ่มและทนทาน
 4. ตำแหน่งอ้างอิงสำคัญทางกายวิภาคสำหรับคลำหาตำแหน่งที่จะแทงเข็ม ได้แก่ Illiac crest และ ปุ่มกระดูกสันหลัง
 5. ใช้ฝึกการเจาะไขสันหลังได้ที่ตำแหน่ง L3-L4, L4-L5, L5-S1
 6. ผู้ฝึกสามารถรู้สึกได้เมื่อแทงเข็มเข้าสู่ตำตำแหน่งที่เหมาะสม
 7. เมื่อเจาะได้ถูกต้องสามารถได้น้ำไขสันหลังเทียม (ใช้น้ำเปล่าในการฝึก)
 8. ภายในตัวหุ่นมี spinal cord และกระดูกสันหลังที่สามารถใช้มือคลำได้
 9. สามารถถอดแยกชิ้นส่วนผิวหนังกระดูกสันหลัง และท่อไขสันหลังได้ง่าย
 10. ด้านข้างลำตัวของหุ่นมีรูสำหรับร้อยท่อน้ำเพื่อจำลองแรงดันน้ำไขสันหลังด้วยแรงโน้มถ่วง
 11. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 12. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

อุปกรณ์ประกอบ

1.หุ่นจำลองสำหรับฝึก     1 ตัว
2.ถุงน้ำ 1 ถุง

เงื่อนไขเฉพาะ

 1. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 2. มีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้าทุก 6 เดือนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์