R10192 หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตและใส่ท่อช่วยหายใจเด็กโต

R10192 หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตและใส่ท่อช่วยหายใจเด็กโต

คุณลักษณะทั่วไป

หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตและใส่ท่อช่วยหายใจแบบปรับความยากได้ สำหรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ การพยาบาล

 คุณลักษณะ

เป็นหุ่นจำลองเด็กครึ่งตัวสำหรับฝึกปฏิบัติเทคนิคต่างๆ ในการช่วยชีวิตดังต่อไปนี้

 1. การทำ CPR
  • จุดบ่งชี้ตำแหน่งทางกายวิภาค (Landmarks) ที่มองเห็นและคลำได้
  • ศีรษะ คอและขากรรไกรประกอบเข้าด้วยกันให้สามารถเคลื่อนไหวได้ (chin lift)
  • สามารถกดหน้าอกปั๊มหัวใจได้
 2. การจัดการทางเดินหายใจ
  • กายวิภาคที่คล้ายจริงของปาก, ลิ้น, คอหอย, กล่องเสียง, ฝาปิดกล่องเสียง, เส้นเสียง, หลอดลม, หลอดอาหาร, ปอด
  • มีปอดที่ตอบสนองการช่วยหายใจโดยจำลองการกระเพื่อมของหน้าอกได้
  • สอดท่อช่วยหายใจได้ และตรวจสอบความถูกต้องได้โดยสังเกตการณ์ขยายตัวของหน้าอก (Chest rise)
  • สามารถใช้ประกอบการอธิบายวิธีการดูดเสมหะได้
  • มีสารหล่อลื่น

 อุปกรณ์ประกอบ

1.หุ่นจำลองสำหรับฝึก  1 ตัว
2.หุ่นใส่ท่อช่วยหายใจเด็กทารก    1 ชุด
3.สารหล่อลื่น    1 หลอด

เงื่อนไขเฉพาะ

 1. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี
 2. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 3. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 4. ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้าทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์