แอปพลิเคชัน BacNet ของ Building Automation และ Control Networks

แอปพลิเคชัน BacNet ของ Building Automation และ Control Networksรหัสสินค้า AEL-BCS

ระบบนี้ช่วยให้ผู้เรียนได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีในการติดตั้งและการเขียนโปรแกรมองค์ประกอบ BacNet ที่สำคัญที่สุด

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์