แอปพลิเคชันการจัดการพลังงาน KNX/EIB

แอปพลิเคชันการจัดการพลังงาน KNX/EIBรหัสสินค้า AEL-KNX5

เพื่อแสดงให้นักเรียนเห็นองค์ประกอบ KNX ที่สำคัญที่สุดที่ใช้ในระบบการจัดการพลังงานที่ทันสมัยที่สุด

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์