R19100x4 หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบมีสัญญาณไฟบนตัวหุ่น

R19100x4 หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบมีสัญญาณไฟบนตัวหุ่น

คุณลักษณะ

 1. หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพ ขนาดครึ่งตัว (ไม่มีแขน) จำนวน 4 ตัว ลักษณะถูกต้องทางกายวิภาค มีส่วนต่างๆ ดังนี้
  • จมูก สามารถบีบได้
  • ส่วนนูนของขากรรไกร ศีรษะสามารถฝึกปฏิบัติ HEAD TILT - CHIN LIFT
  • ส่วนนูนของกระดูกไหปลาร้า (COLLAR BONE)
  • ส่วนหน้าอกแสดงแนวของหัวนม XYPHOID PROCESS และโครงสร้างกระดูกหน้าอก สามารถติดแผ่น AED PADS  ได้
 2. ใช้ในการฝึกการช่วยหายใจ ถ้าไม่ได้จับศีรษะแหงนไปทางด้านหลัง ลมจะไม่เข้า สามารถสังเกตุหน้าอกขยับขึ้น-ลง เมื่อมีการเป่าลมที่ถูกต้อง
 3. ใช้ในการฝึกปฏิบัติการกดนวดหน้าอก โดยหุ่นได้กำหนดความลึกของการกดนวดหน้าอก เมื่อถึงระดับ 1.5 นิ้ว – 2 นิ้ว จะมีเสียง คลิก
 4. มีสัญญาณไฟแสดงค่าอัตราความเร็วของการกดนวดหน้าอกดังนี้

          4.1  สีแดง  อัตราความเร็วของการกดหน้าอกต่ำกว่า 60  ครั้ง/นาที

          4.2  สีเหลือง อัตราความเร็วของการกดนวดหน้าอกน้อยกว่า 80 ครั้ง/นาที

          4.3  สีเขียว อัตราความเร็วของการกดนวดหน้าอกน้อยกว่า 100 ครั้ง/นาที

          4.4  สีเขียว 2 ดวง   อัตราความเร็วของการกดนวดหน้าอก 100 ครั้ง/นาที ขึ้นไป

 1. ท่อทางเดินหายใจจากปากถึงปอดเป็นชิ้นเดียว ซึ่งการใส่และถอดง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ
 2. พกพาสะดวก น้ำหนักประมาณ 2.5 กิโลกรัม
 1. ชุดนี้ประกอบด้วย
  • หุ่นจำลอง 4 ตัว
  • กระเป๋าบรรจุ
  • FACE-SHIELD LUNG BAG 40 ชิ้น

เงื่อนไขเฉพาะ

 1. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศอเมริกา
 2. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 3. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 4. ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้าทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์