R19100-AED หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ (CPR) และการใช้เครื่อง AED

R19100-AED หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ (CPR) และการใช้เครื่อง AED

คุณลักษณะ

 หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพ ขนาดครึ่งตัว (ไม่มีแขน) ลักษณะถูกต้องทางกายวิภาค มีส่วนต่างๆ ดังนี้

  • จมูก สามารถบีบได้
  • ส่วนนูนของขากรรไกร ศีรษะสามารถฝึกปฏิบัติ HEAD TILT - CHIN LIFT
  • ส่วนนูนของกระดูกไหปลาร้า (COLLAR BONE)
  • ส่วนหน้าอกแสดงแนวของหัวนม XYPHOID PROCESS และโครงสร้างกระดูกหน้าอก สามารถติดแผ่น AED PADS  ได้
 1. ใช้ในการฝึกการช่วยหายใจ ถ้าไม่ได้จับศีรษะแหงนไปทางด้านหลัง ลมจะไม่เข้า สามารถสังเกตุหน้าอกขยับขึ้น-ลง เมื่อมีการเป่าลมที่ถูกต้อง
 2. ใช้ในการฝึกปฏิบัติการกดนวดหน้าอก โดยหุ่นได้กำหนดความลึกของการกดนวดหน้าอก เมื่อถึงระดับ 1.5 นิ้ว – 2 นิ้ว จะมีเสียง คลิก
 3. มีสัญญาณไฟแสดงค่าอัตราความเร็วของการกดนวดหน้าอกดังนี้

        4.1  สีแดง อัตราความเร็วของการกดหน้าอกต่ำกว่า 60  ครั้ง/นาที

        4.2  สีเหลือง  อัตราความเร็วของการกดนวดหน้าอกน้อยกว่า 80 ครั้ง/นาที

        4.3  สีเขียว อัตราความเร็วของการกดนวดหน้าอกน้อยกว่า 100 ครั้ง/นาที

        4.4  สีเขียว 2 ดวง   อัตราความเร็วของการกดนวดหน้าอก 100 ครั้ง/นาที ขึ้นไป

 1. ท่อทางเดินหายใจจากปากถึงปอดเป็นชิ้นเดียว ซึ่งการใส่และถอดง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ
 2. พกพาสะดวก น้ำหนักประมาณ 2.5 กิโลกรัม
 3. มีเครื่อง AED จำลองสำหรับการฝึกร่วมกับหุ่นซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

        7.1 เป็นเครื่อง AED จำลองที่จำลองขั้นตอนการทำงานของเครื่อง AED จริง สามารถใช้ในการเรียนการสอนให้เข้าใจขั้นตอนการใช้งานของเครื่อง AED ทั่วไปได้

        7.2  สามารถใช้งานร่วมกับหุ่น CPR ขั้นพื้นฐานทั่วไป

        7.3 ตัวเครื่องมีช่องสำหรับเก็บแผ่น pads พร้อมสาย ซึ่งมาพร้อมกับตัวเครื่อง

        7.4 มีเคสใส่แผ่น pads ก่อนนำไปเก็บในตัวเครื่อง

        7.5 การเชื่อมต่อของ pads กับสาย มี pin สำหรับล็อค

        7.6 ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูงมีความแข็งแรงทนทาน

        7.7 มีเสียง 2 ภาษาได้แก่ ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน ซึ่งบันทึกอยู่ในโมดูลภาษาด้านใต้

              เครื่อง ซึ่งผู้ใช้สามารถเปลี่ยนภาษาได้โดยการกดปุ่ม

        7.8 ระบบการทำงานมีการตั้งโปรแกรม Scenarios ต่างๆ 5 แบบ มาจากโรงงานผู้ผลิตให้เลือกใช้

              โดยการกดปุ่ม

       7.9 ในระหว่างการทำงาน ผู้สอนสามารถสั่งให้เครื่องหยุดการทำงานชั่วขณะได้เพื่ออธิบาย

              ประกอบการฝึก และสั่งเครื่องทำงานต่อได้โดยเครื่องจะเริ่มทำงานต่อจากเวลาที่หยุด

       7.10 การทำงานของเครื่องได้รับการออกแบบบนพื้นฐานของ Guideline 2010 และสามารถ

              อัพเดทได้ในอนาคตโดยการเปลี่ยนโมดูลภายในเครื่องอย่างง่ายดาย

       7.11 แผ่น pads สามารถใช้ฝึกการติดที่ร่างกายคนไข้ให้ถูกตำแหน่ง โดยใช้หุ่น และมีภาพแสดง

              ตำแหน่งการติด pads ที่ถูกต้องพร้อมคำเตือนเป็นภาษาอังกฤษที่สื่อความหมายว่า “ใช้

              สำหรับการฝึกเท่านั้น” (FOR TRAINING ONLY) โดยเป็นตัวหนังสือสีขาวบนพื้นสีแดงสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

       7.12 แผ่น pads มีเซ็นเซอร์ที่ทำให้ทราบว่าติดอยู่หรือไม่ สามารถใช้ซ้ำได้ 25-30 ครั้งและสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ง่าย

       7.13 ตัวเครื่องมีฝาครอบสีน้ำเงินแบบโปร่งใส สามารถมองเห็นเคสแผ่น pads ซึ่งเก็บอยู่ภายในได้และเปิด-ปิดได้ง่ายโดยมีบานพับ 2 จุด

       7.14 ปุ่มสำหรับเปิดเครื่องเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมสีเขียวมีสัญลักษณ์สีขาว

       7.15 ปุ่มสำหรับการ Shock เป็นปุ่มสามเหลี่ยมสีแดงมีสัญลักษณ์สีขาว

       7.16 นอกจากปุ่มเปิด-ปิด และปุ่ม Shock แล้ว ยังมีปุ่มสำหรับปรับการทำงาน 4 ปุ่ม

       7.17 มีสัญญาณไฟรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 3 จุด ซึ่งทำหน้าที่บอก Scenario ที่เลือก โดยไฟสีแดงหมายถึง “Shock” ไฟสีเหลืองหมายถึง “No Shock” และยังทำหน้าที่บอกโหมดการทำงานด้วย

       7.18 สามารถปรับระดับความดังของเสียงได้ 3 ระดับ โดยเมื่อกดปุ่มเพื่อปรับระดับเสียงจะมีสัญญาณไฟและเสียงที่ดังในระดับนั้นๆ ให้ผู้ใช้ทราบ

       7.19 มีโหมดการทำงาน 2 โหมดคือ Automatic และ Semi-automatic

       7.20 เครื่องทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 4 ก้อนซึ่งให้มาพร้อมกับเครื่อง ช่องใส่แบตเตอรี่อยู่ด้านใต้เครื่อง

       7.21 มีกระเป๋าใส่เครื่องซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะจากผู้ผลิต

 อุปกรณ์ประกอบ

 1. หุ่นจำลอง  1 ตัว
 2. FACE-SHIELD LUNG BAG 10 ชิ้น
 3. เครื่อง AED จำลอง 1 เครื่อง
 4. แผ่น pads พร้อมสาย 2 แผ่น
 5. เคสสำหรับใส่แผ่น pads 1 อัน
 6. กระเป๋าบรรจุหุ่น 1 ใบ
 7. กระเป๋าบรรจุเครื่อง AED จำลอง 1 ใบ
 8. แบตเตอรี่ 6 ก้อน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์