R10153-1 หุ่นฝึกการปฏิบัติการช่วยชีวิต

R10153-1 หุ่นฝึกการปฏิบัติการช่วยชีวิต

คุณลักษณะทั่วไป

หุ่นฝึกการปฏิบัติการช่วยชีวิต สำหรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ การพยาบาล

คุณลักษณะ

 1. การทำ CPR
 • จุดบ่งชี้ตำแหน่งที่มองเห็นและคลำได้
 • ศีรษะ คอและขากรรไกรประกอบเข้าด้วยกันให้สามารถเคลื่อนไหวได้
 1. การจัดการทางเดินหายใจ
 • กายวิภาคที่สมจริงของปาก ลิ้น คอหอย กล่องเสียง ฝาปิดกล่องเสียงเส้นเสียงหลอดคอและหลอดอาหาร
 • มี Cricoid cartilage สำหรับการฝึกวิธี Sellick maneuver
 • ปอดซ้ายและขวาแยกกัน
 • สามารถใช้ฝึกการดูดเสมหะ
 • การสอดท่อทางปาก ทางจมูก
 1. การฉีดยา
 • สามารถฝึกฉีดยาหลอดเลือดดำที่ตำแหน่ง Antecubital และ dorsal
 • สามารถฝึกฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อได้
 • ให้ความรู้สึกที่คล้ายจริงของแรงดันเลือด

    3.1การวัดความดันโลหิต

 • ผู้สอนกำหนดระดับความดันซีสโตลิคและไดแอสโตลิค อัตราการเต้นของหัวใจและระดับเสียง
 • ลำโพงที่อยู่ในแขนสร้างเสียงชีพจรในการวัดความดันโลหิต
 • มีเสียง Korotkoff sounds
 • มี Auscultatory gap (ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้)

    3.2การรองรับการกระตุกหัวใจ (เมื่อใช้ร่วมกับ ECG Simulator)

 • ในตัวหุ่นมีกล่องที่รับเอาแรงทั้งหมดของการช็อตไฟฟ้าแต่ละครั้งได้ถึง 360 จูล
 • การนวดหัวใจด้วยมือ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ
 • จุดตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าของหุ่น 4 จุด ( 4 ECG sites ) และจุดที่จะกระตุกหัวใจ 2 จุด
 • สามารถใช้ร่วมกับเครื่องกระตุกหัวใจและจอ ECG มาตรฐานทุกยี่ห้อและทุกแบบ

เงื่อนไขเฉพาะ

 1. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี
 2. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 3. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 4. ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้าทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์