R10090-1 หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ รุ่นประหยัด ชุด 5 ตัว

R10090-1 หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ รุ่นประหยัด ชุด 5 ตัว

วัตถุประสงค์

       หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะได้รับประสบการณ์และเกิดความชำนาญในการปฏิบัติงาน

 คุณลักษณะเฉพาะ

 1. หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพ ขนาดครึ่งตัว (ไม่มีแขน) ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์คุณภาพดี มีสีสวยงาม
 2. ลักษณะถูกต้องทางกายวิภาค มีส่วนต่างๆ ดังนี้
  • ศีรษะสามารถฝึกปฏิบัติ HEAD TILT - CHIN LIFT เพื่อเปิดทางเดินหายใจได้
  • ส่วนหน้าอกแสดงแนวของลิ้นปี่ XYPHOID PROCESS และโครงสร้างกระดูกหน้าอก สามารถติดแผ่น AED PADS ได้
 3. ใช้ในการฝึกการช่วยหายใจ ถ้าไม่ได้จับศีรษะเงยไปทางด้านหลัง ลมจะไม่เข้า สามารถสังเกตหน้าอกขยับ ขึ้น – ลง เมื่อมีการเป่าลมที่ถูกต้อง
 4. ทางเดินหายใจสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 5. ท่อทางเดินหายใจจากปากถึงปอดเป็นชิ้นเดียว ซึ่งการใส่และถอดง่าย โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนของตัวหุ่น (มีอุปกรณ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใส่ทางเดินหายใจได้ง่ายดาย)
 6. จำลองแรงด้าน (ความแข็ง) ของหน้าอกผู้ใหญ่ และสามารถปรับแรงด้านให้อ่อนลงเพื่อจำลองการนวดหัวใจเด็กได้อย่างง่ายดาย
 7. พกพาสะดวก น้ำหนักเบา
 8. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศอเมริกา
 9. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 10. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

 อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

 1. หุ่นจำลอง  5 ตัว
 2. ทางเดินหายใจ 50 ชิ้น
 3. อุปกรณ์สำหรับใส่ทางเดินหายใจในตัวหุ่น 5 ชิ้น
 4. กระเป๋าบรรจุหุ่น 1ใบ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์