R10040 หุ่นจำลองการปฐมพยาบาลเด็กครึ่งตัว (Heimlich Abdominal Thrust Maneuver)

R10040 หุ่นจำลองการปฐมพยาบาลเด็กครึ่งตัว (Heimlich Abdominal Thrust Maneuver)

หุ่นจำลองการปฐมพยาบาลเด็กครึ่งตัว (Heimlich Abdominal Thrust Maneuver)

 1. เป็นหุ่นจำลองเด็กครึ่งตัวท่อนบน
 2. หุ่นผลิตจากวัสดุไวนิลอย่างดี แข็งแรง ทนทาน มีความอ่อนนุ่ม
 3. หุ่นสามารถใช้ฝึกช่วยเหลือผู้ป่วยสำลักหรือสิ่งแปลกปลอมอุดตันทางเดินหายใจ และฝึกการวางตำแหน่งของมือที่ถูกต้อง
 4. มีกระดูกซี่โครง กระดูกลิ้นปี่ และ suprasternal notch (jugular notch) เป็นตำแหน่งอ้างอิงทางกายวิภาค (anatomical landmarks)
 5. มีหนักประมาณ 2.5 กิโลกรัม

ส่วนประกอบ

 1. หุ่นสำหรับฝึก 1 ตัว
 2. วัสดุจำลองสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจ 2 อัน
 3. เสื้อ 1 ตัว
 4. กระเป๋าบรรจุหุ่นแบบนุ่ม 1 ใบ

เงื่อนไขเฉพาะ

 1. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี
 2. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 3. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 4. ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้าทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์