E300 โมเดลกระดูกหูจำลอง

E300 โมเดลกระดูกหูจำลอง

โมเดลกระดูกหูจำลอง

วัตถุประสงค์

เป็นโมเดลกระดูกหูจำลอง 6 ชิ้น เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในการฝึกฝนก่อนการรักษาคนไข้จริง

รายละเอียด

  1. เป็นโมเดลกระดูกหูจำลอง 6 ชิ้น แสดงลักษณะของกระดูกที่อยู่ภายในของหูแต่ละตำแหน่ง
  2. องค์ประกอบทางกายวิภาคของกระดูก 3 ชนิดขนาดเล็กภายในหูชั้นกลาง ได้แก่ malleus (or hammer), incus (or anvil), and stapes (or stirrup) ซึ่งเป็นตัวนำพา และขยายความกว้างของเสียงจากแก้วหูเข้าไปยังหูชั้นใน
  3. โมเดลจำลองถูกบรรจุบนแผ่นโฟมบุนุ่มภายในกล่องพลาสติกใส

อุปกรณ์ประกอบ

  1. โมเดลกระดูกหูจำลอง                                                                 1 ชุด

เงื่อนไขเฉพาะ

  1. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี
  2. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
  3. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
  4. ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้าทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์