E220 หุ่นจำลองหู ขนาด 1.5 เท่า

E220 หุ่นจำลองหู ขนาด 1.5 เท่า

 

หุ่นจำลองหู ขนาด 1.5 เท่า

รายละเอียด

  1. เป็นหุ่นจำลองหูข้างขวา ขนาด 1.5 เท่า
  2. แสดงโครงสร้างหลักของอวัยวะการได้ยิน (หูชั้นนอก, หูชั้นกลาง, หูชั้นใน) และตำแหน่งของอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
  3. มีองค์ประกอบทางกายวิภาค ได้แก่ ช่องหู, tympanic membrane, malleus (กระดูกรูปค้อน), Incus (กระดูกรูปทั่ง), Stapes (กระดูกโกลน), และ Cochlea
  4. แสดงโครงสร้างบริเวณที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นกระดูก กล้ามเนื้อ และ cartilaginous tissues
  5. มีขนาด 11 x 9 x 5 ซม.
  6. มีฐานรองรับ

เงื่อนไขเฉพาะ

  1. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี
  2. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
  3. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
  4. ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้าทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์