ชุด แมลง

ชุด แมลงรหัสสินค้า SKU: 41010901

ใช้แบบจำลองและหลักสูตรประกอบ (รวมถึงชุดการ์ด) เพื่อช่วยนักเรียนระบุตัวอ่อนและแมลงตัวเต็มวัย นอกจากนี้ สอนพวกเขาเกี่ยวกับความเสียหายที่แมลงสามารถทำได้ต่อโรงเรือน และเรียนรู้วิธีปกป้องพืชจากปัญหาทั่วไป

 40
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์