แผนภูมิพลิก 3D กายวิภาคของวัว

แผนภูมิพลิก 3D กายวิภาคของวัวรหัสสินค้า SKU: 42010250

แผนภูมิกายวิภาคของวัว 3 มิติ แบบพลิกได้ ทำให้เห็นภาพประกอบกายวิภาคของวัว 3 ภาพแยกกัน ได้แก่ วัวภายนอก โครงกระดูก อวัยวะภายในและระบบสืบพันธุ์ แผนภูมินี้มีขนาด 1 ใน 6 ของวัวจริง ใช้สอนกายวิภาคและระบบต่างๆ

 50
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์