Animal Systems 2 Package

Animal Systems 2 Packageรหัสสินค้า SKU: 40510111

แพ็คเกจนี้ประกอบด้วยแหล่งข้อมูลเชิงปฏิบัติ 30 รายการ คือ เครื่องจำลองการฉีดวัว เครื่องจำลองการผสมเทียมวัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เครื่องจำลองการรีดนมวัว แผนภูมิพลิก 3D กายวิภาคของวัว โปสเตอร์ 3D ชิ้นส่วนเนื้อวัวและเนื้อหมู ชุดจำลองพัฒนาการของทารกในครรภ์วัว ชุดจำลองครอกสุกร โมเดลชิ้นส่วนเนื้อวัว โมเดลชิ้นส่วนหมู

โมเดลสัตว์ ได้แก่ วัว ม้า หมู แพะ แกะ ไก่ กระเพาะสัตว์เคี้ยวเอื้อง กระเพาะม้า กระเพาะหมู มดลูกวัว มดลูกม้า มดลูกหมู แมว โครงกระดูกแมว สุนัขขนาดใหญ่ โครงกระดูกสุนัขขนาดใหญ่สุนัขตัวเล็ก โครงกระดูกสุนัขตัวเล็ก รวมถึงหลักสูตร สไลด์การนำเสนอ กิจกรรม และการประเมินผล

 39
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์