ชุดบาดแผลจำลอง

ชุดบาดแผลจำลอง


รหัสสินค้า S-WTT-01

คุณลักษณะ

1.เป็นชิ้นส่วนจำลองบาดแผลอุบัติเหตุ เพื่อใช้ในการประกอบเรียนของนักศึกษาทางการแพทย์และการพยาบาล

2.จำลองชิ้นส่วนที่ได้รับการบาดเจ็บเป็นการจำลองบาดแผล 8 ลักษณะ

-               Blister (แผลพุพอง)

-               Burn (แผลไหม้)

-               Abrasion (แผลถลอก)

-               Laceration with expose bone (แผลฉีดขาด กระดูกโผล่)

-               Laceration (แผลฉีดขาด)

-               Cut (แผลถูกตัด)

-               Purulent wound (แผลหนอง)

-               Wound with embedded wood (แผลไม้ฝังตัว)

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์