R18900 หุ่นฝึกการช่วยชีวิตคนไข้บาดเจ็บ Truman Trauma

R18900 หุ่นฝึกการช่วยชีวิตคนไข้บาดเจ็บ Truman Trauma

เป็นหุ่นจำลองการฝึกแบบรวมทักษะ สำหรับฝึกช่วยชีวิตคนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บ

คุณลักษณะ

 1. เป็นหุ่นจำลองร่างกายช่วงลำตัวผู้ใหญ่ตั้งแต่ศีรษะถึงเอว
 2. ตัวหุ่นผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ (ซิลิโคน) คุณภาพดี อ่อนนุ่ม ยืดหยุ่น และมีความทนทาน
 3. มีโครงสร้างทางกายวิภาคที่ถูกต้อง สำหรับการฝึกทักษะต่อไปนี้

         3.1 การใส่ท่อระบายทรวงอก

 • สามารถกรีดและใส่ท่อระบายทรวงอกได้และมีเลือดเทียมคล้ายจริง
 • สามารถสอดนิ้วได้ (finger sweep)

        3.2 Needle decompression of tension pneumothorax

 • สามารถจำลองสภาวะหลอดลมเบี้ยวและหลอดเลือดดำ jugular พอง
 • ตำแหน่งแทงเข็มอยู่ที่ 2nd intercostal space / mid clavicular line
 • มีระบบอัดอากาศเข้าภายในผ่านท่อโดยใช้ถุงลมบีบ และระบายอากาศออกได้จริงโดยการแทงเข็ม
 • สามารถแทงเข็มได้มากกว่า 30 ครั้ง

        3.3 การทำ CPR

 • คอเคลื่อนไหวได้ สามารถเชยคางและยกขากรรไกร (jaw thrust) ได้
 • สามารถกดหน้าอกเพื่อนวดหัวใจได้
 • สามารถช่วยหายใจได้และมีการพองตัวของหน้าอก (chest rise) คล้ายจริง

        3.4 Needle and surgical cricothyroidotomy

        3.5 การใส่ท่อช่วยหายใจ

 • สามารถใส่ท่อช่วยหายใจได้ทั้งทางปากและจมูก
 • มีปอด 2 ข้าง และสามารถจำลองความผิดพลาดที่มีอากาศเข้าปอดเพียงข้างเดียวได้

        3.6 Tracheostomy

ส่วนประกอบ

 1. หุ่นจำลอง 1 ตัว
 2. กระเป๋าบรรจุ  1 ใบ
 3. สารหล่อลื่น 1 ขวด
 4. แผ่นผิวหนังสำหรับ Needle decompression of tension peumothorax 2 แผ่น
 5. แผ่นผิวหนังสำหรับการใส่ท่อระบายทรวงอก 2 แผ่น
 6. แผ่นผิวหนังคอ 3 แผ่น
 7. Airway sealing tape 1 ม้วน
 8. combo larynx cover 1 ชิ้น
 9. Larynx Membrane 30 ชิ้น
 10. คู่มือการใช้งาน 1 ชุด

เงื่อนไขเฉพาะ

 1. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศอเมริกา
 2. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 3. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 4. ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้าทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์