R10088 หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ครึ่งตัวแบบมีสัญญาณไฟและยกขากรรไกรได้

R10088 หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ครึ่งตัวแบบมีสัญญาณไฟและยกขากรรไกรได้

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ครึ่งตัวแบบมีสัญญาณไฟและยกขากรรไกรได้ สำหรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ การพยาบาล

 คุณลักษณะ

 1. เป็นหุ่นจำลองผู้ใหญ่ครึ่งตัวตั้งแต่ศีรษะถึงเอว สามารถใช้ฝึกกดหน้าอกเพื่อปั๊มหัวใจและช่วยหายใจด้วยการเป่าปาก หรือใช้หน้ากากช่วยหายใจแบบมีท่อสำหรับเป่า หรือใช้ ambu bag ได้
 2. คางและขากรรไกรล่างขยับได้ สามารถฝึกการยกขากรรไกรได้
 3. มีการเคลื่อนไหวของหน้าอกเมื่อมีการปั๊มหัวใจและการช่วยหายใจ
 4. บริเวณปากและจมูกของหุ่นสามารถถอดเปลี่ยนทำความสะอาดได้
 5. คอของหุ่นมีข้อต่อสามารถเชยคางได้
 6. มีปอดที่มีทางเดินหายใจเชื่อมต่อกับปากและจมูก
 7. ตัวหุ่นทำจากวัสดุสังเคราะห์คุณภาพสูง ผิวด้านนอกทำจาก soft vinyl plastic และภายในทำจาก polyurethane foam ที่อ่อนนุ่มสามารถยุบตัวและคืนรูปเดิมได้อย่างสมบูรณ์เมื่อมีการกดหน้าอก
 8. ลำตัวยาวลงไปถึงใต้สะดือ สามารถใช้ฝึกท่าทางในการปฐมพยาบาลกรณีมีการอุดตันทางเดินหายใจหรือการสำลัก ด้วยวิธีกดกระตุกใต้ลิ้นปี่ (abdominal thrust) ได้
 9. มีโครงสร้างทางกายวิภาคภายนอกเป็น landmark ที่สำคัญสำหรับการฝึกได้แก่ กระดูกสันอก กระดูกซี่โครง ลิ้นปี่ ราวนม
 10. มีสัญญาณไฟแยกจากตัวหุ่นโดยเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลใช้พลังงานแบตเตอรี่ AA 4 ก้อน ซึ่งทำหน้าที่บ่งบอกความถูกต้องของการฝึกดังนี้
  • สัญญาณไฟสีฟ้าสว่างเมื่อกดหน้าอกได้ถูกตำแหน่ง
  • สัญญาณไฟสีเขียวสว่างเมื่อปริมาณอากาศที่เป่าเข้าไปเพียงพอ
  • สัญญาณไฟสีขาวสว่างเมื่อความลึกในการกดหน้าอกเพียงพอ (2 นิ้ว)
 11. มีกระเป๋าบรรจุที่สามารถใช้เป็นแผ่นรองหัวเข่าของผู้ฝึกได้

 ส่วนประกอบ

 1. หุ่นจำลอง CPR 1 ตัว
 2. ชุดสัญญาณไฟ 1 ชุด
 3. ส่วนปากและจมูก (mouth/nose piece) 3 ชิ้น
 4. ปอดจำลอง 3 ชุด
 5. กระเป๋าบรรจุ 1 ใบ

เงื่อนไขเฉพาะ

 1. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมัน
 2. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 3. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 4. ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้าทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์