R10059 หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ครึ่งตัวแบบมีสัญญาณไฟ

R10059 หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ครึ่งตัวแบบมีสัญญาณไฟ

คุณลักษณะ

 1. เป็นหุ่นจำลองผู้ใหญ่ครึ่งตัวตั้งแต่ศีรษะถึงเอว สามารถใช้ฝึกกดหน้าอกเพื่อปั๊มหัวใจและช่วยหายใจด้วยการเป่าปาก หรือใช้หน้ากากช่วยหายใจแบบมีท่อสำหรับเป่า หรือใช้ ambu bag ได้
 2. มีการเคลื่อนไหวของหน้าอกเมื่อมีการปั๊มหัวใจและการช่วยหายใจ
 3. บริเวณปากและจมูกของหุ่นสามารถถอดเปลี่ยนทำความสะอาดได้
 4. คอของหุ่นมีข้อต่อสามารถเชยคางได้
 5. มีปอดที่มีทางเดินหายใจเชื่อมต่อกับปากและจมูก
 6. ตัวหุ่นทำจากวัสดุสังเคราะห์คุณภาพสูง ผิวด้านนอกทำจาก soft vinyl plastic และภายในทำจาก polyurethane foam ที่อ่อนนุ่มสามารถยุบตัวและคืนรูปเดิมได้อย่างสมบูรณ์เมื่อมีการกดหน้าอก
 7. ลำตัวยาวลงไปถึงใต้สะดือ สามารถใช้ฝึกท่าทางในการปฐมพยาบาลกรณีมีการอุดตันทางเดินหายใจหรือการสำลัก ด้วยวิธีกดกระตุกใต้ลิ้นปี่ (abdominal thrust) ได้
 8. มีโครงสร้างทางกายวิภาคเป็น landmark ที่สำคัญสำหรับการฝึกได้แก่ กระดูกสันอก กระดูกซี่โครง ลิ้นปี่ ราวนม
 9. มีสัญญาณไฟแยกจากตัวหุ่นโดยเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลใช้พลังงานแบตเตอรี่ AA 4 ก้อน ซึ่งทำหน้าที่บ่งบอกความถูกต้องของการฝึกดังนี้
  • สัญญาณไฟสีฟ้าสว่างเมื่อกดหน้าอกได้ถูกตำแหน่ง
  • สัญญาณไฟสีเขียวสว่างเมื่อปริมาณอากาศที่เป่าเข้าไปเพียงพอ
  • สัญญาณไฟสีขาวสว่างเมื่อความลึกในการกดหน้าอกเพียงพอ (2 นิ้ว)
 10. มีกระเป๋าบรรจุที่สามารถใช้เป็นแผ่นรองหัวเข่าของผู้ฝึกได้

ส่วนประกอบ

 1. หุ่นจำลอง CPR  1 ตัว
 2. ชุดสัญญาณไฟ 1 ชุด
 3. ส่วนปากและจมูก (mouth/nose piece) 3 ชิ้น
 4. ปอดจำลอง 3 ชุด
 5. กระเป๋าบรรจุ 1 ใบ
 6. คู่มือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 เล่ม

เงื่อนไขเฉพาะ

 1. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศอเมริกา
 2. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 3. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 4. ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้าทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์