BT-05-20 หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบมีสัญญาณไฟบนตัวหุ่น

BT-05-20 หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบมีสัญญาณไฟบนตัวหุ่น

คุณลักษณะ

 หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพ ขนาดครึ่งตัว (ไม่มีแขน) ลักษณะถูกต้องทางกายวิภาค มีส่วนต่างๆ ดังนี้

  • จมูก สามารถบีบได้
  • ส่วนนูนของขากรรไกร ศีรษะสามารถฝึกปฏิบัติ HEAD TILT - CHIN LIFT
  • ส่วนนูนของกระดูกไหปลาร้า (COLLAR BONE)
  • ส่วนหน้าอกแสดงแนวของหัวนม XYPHOID PROCESS และโครงสร้างกระดูกหน้าอก สามารถติดแผ่น AED PADS  ได้
 1. ใช้ในการฝึกการช่วยหายใจ ถ้าไม่ได้จับศีรษะแหงนไปทางด้านหลัง ลมจะไม่เข้า สามารถสังเกตุหน้าอกขยับขึ้น-ลง เมื่อมีการเป่าลมที่ถูกต้อง
 2. ใช้ในการฝึกปฏิบัติการกดนวดหน้าอก โดยหุ่นได้กำหนดความลึกของการกดนวดหน้าอก เมื่อถึงระดับ 1.5 นิ้ว – 2 นิ้ว จะมีเสียง คลิก
 3. มีสัญญาณไฟแสดงค่าอัตราความเร็วของการกดนวดหน้าอกดังนี้
 • สีแดง อัตราความเร็วของการกดหน้าอกต่ำกว่า 60  ครั้ง/นาที
 • สีเหลือง อัตราความเร็วของการกดนวดหน้าอกน้อยกว่า 80 ครั้ง/นาที
 • สีเขียว อัตราความเร็วของการกดนวดหน้าอกน้อยกว่า 100 ครั้ง/นาที
 • สีเขียว 2 ดวง อัตราความเร็วของการกดนวดหน้าอก 100 ครั้ง/นาที ขึ้นไป
 1. ท่อทางเดินหายใจจากปากถึงปอดเป็นชิ้นเดียว ซึ่งการใส่และถอดง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ
 2. พกพาสะดวก น้ำหนักประมาณ 2.5 กิโลกรัม
  1. ชุดนี้ประกอบด้วย
   • หุ่นจำลอง 1 ตัว
   • กระเป๋าบรรจุ
   • FACE-SHIELD LUNG BAG 10 ชิ้น
  2. ผลิตภัณฑ์จาก Eeler-Zimmer ประเทศเยอรมัน
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์