R17810 หุ่นฝึกทำคลอดไฟฟ้าแบบเต็มตัว

R17810 หุ่นฝึกทำคลอดไฟฟ้าแบบเต็มตัว

คุณลักษณะทั่วไป

หุ่นฝึกทำคลอดไฟฟ้าแบบเต็มตัว สำหรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ การพยาบาล

คุณลักษณะ

 1. เป็นหุ่นจำลองหญิงมีครรภ์ (หุ่นมารดา) เต็มตัวพร้อมหุ่นทารกที่มีรกสำหรับฝึกทำคลอด และหุ่นทารกสำหรับการฝึกหัตถการเด็กทารก
 2. ตัวหุ่นผลิตจากยางสังเคราะห์และพลาสติกคุณภาพสูง มีสีใกล้เคียงธรรมชาติ
 3. สามารถจำลองเสียงการเต้นหัวใจทารกได้หลากหลาย
 4. สามารถฝึกวัดความกว้างของปากมดลูกในระยะก่อนคลอดได้ โดยมีปากมดลูกจำลองที่ถอดเปลี่ยนได้
 5. หุ่นมารดามีรายละเอียดต่อไปนี้
  • ข้อต่อที่หัวไหล่ ต้นขา หัวเข่า และข้อเท้า
  • ตัวหุ่นมารดามีกลไกพร้อมระบบคลอดอัตโนมัติ
  • สามารถใช้ฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจ หน้าอกสามารถขยาย (chest rise) ได้
  • มีแขนที่สามารถฝึกการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (IV) ได้
  • หน้าท้องสามารถเปิด-ปิดได้
  1. หุ่นทารกฝึกทำคลอดมีรายละเอียดต่อไปนี้
   • มีข้อต่อที่หัวไหล่ ข้อศอก ต้นขา และหัวเข่า
   • มีรกที่สามารถติดได้หลายตำแหน่ง
   • มีสายรกที่เชื่อมต่อกับสะดือทารก
  2. หุ่นทารกฝึกหัตถการมีรายละเอียดต่อไปนี้
   • ข้อต่อที่หัวไล่และต้นขา
   • สามารถฝึกการช่วยหายใจและนวดหน้าอกได้
   • สามารถฝึกใส่ท่อช่วยหายใจได้
   • สามารถฝึกการใส่สายสวนสะดือได้
   1. สามารถใช้ฝึก C-section และการใช้ forceps ทำคลอดได้
   2. มีระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีจอ monitor ที่ใช้ร่วมกับการฝึก
   3. ใช้ฝึก Leopold maneuvers ได้

   อุปกรณ์ประกอบ

      1.หุ่นจำลอง มารดา  1 ตัว

      2.หุ่นจำลองทารกทำคลอด 1 ตัว

      3.หุ่นจำลองทารกฝึกหัตถการ   1 ตัว

      4.เครื่อง monitor ประกอบการฝึก 1 เครื่อง

      5.สายสะดือ 2 เส้น

      6.แคลมป์สายสะดือ2 อัน

      8.ปากมดลูกจำลอง 2 ชิ้น

      9.อวัยวะเพศหญิงสำหรับฝึก episiotomy 7 ชิ้น

     10.แป้ง  1 กระปุก

     11.สารหล่อลื่นสูตรน้ำ 1 หลอด

     12.กระเป๋าบรรจุ 1 ใบ

   เงื่อนไขเฉพาะ

   1. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี
   2. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
   3. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
   4. ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้าทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
   สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์