R17800 หุ่นฝึกทำคลอดไฟฟ้าแบบเต็มตัว

R17800 หุ่นฝึกทำคลอดไฟฟ้าแบบเต็มตัว

คุณลักษณะทั่วไป

หุ่นฝึกทำคลอดไฟฟ้าแบบเต็มตัว สำหรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ การพยาบาล

 คุณลักษณะ

 1. เป็นหุ่นจำลองหญิงมีครรภ์ (หุ่นมารดา) เต็มตัวพร้อมหุ่นทารกที่มีรกสำหรับฝึกทำคลอด และหุ่นทารกสำหรับการฝึกหัตถการเด็กทารก
 2. ตัวหุ่นผลิตจากยางสังเคราะห์และพลาสติกคุณภาพสูง มีสีใกล้เคียงธรรมชาติ
 3. สามารถจำลองเสียงการเต้นหัวใจทารกได้หลากหลาย
 4. สามารถฝึกวัดความกว้างของปากมดลูกในระยะก่อนคลอดได้ โดยมีปากมดลูกจำลองที่ถอดเปลี่ยนได้
 5. หุ่นมารดามีรายละเอียดต่อไปนี้
  • ข้อต่อที่หัวไหล่ ต้นขา หัวเข่า และข้อเท้า
  • ตัวหุ่นมารดามีกลไกพร้อมระบบคลอดอัตโนมัติ
  • สามารถใช้ฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจ หน้าอกสามารถขยาย (chest rise) ได้
  • มีแขนที่สามารถฝึกการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (IV) ได้
  • หน้าท้องสามารถเปิด-ปิดได้
 1. หุ่นทารกฝึกทำคลอดมีรายละเอียดต่อไปนี้
  • มีข้อต่อที่หัวไหล่ ข้อศอก ต้นขา และหัวเข่า
  • มีรกที่สามารถติดได้หลายตำแหน่ง
  • มีสายรกที่เชื่อมต่อกับสะดือทารก
 2. หุ่นทารกฝึกหัตถการมีรายละเอียดต่อไปนี้
  • ข้อต่อที่หัวไหล่และต้นขา
  • สามารถฝึกการช่วยหายใจและนวดหน้าอกได้
  • สามารถฝึกใส่ท่อช่วยหายใจได้
 • มีการแสดงสีของผิวหนังที่เปลี่ยนไปตามผลการทำ CPR โดยถ้าการทำ CPR ไม่สำเร็จสีผิวหนังจะคล้ายเนื้อเยื่อที่ขาดออกซิเจน
 • สามารถฝึกการใส่สายสวนสะดือได้
 • สามารถฝึกการให้สารละลายทางไขกระดูก (IO) ได้
 1. สามารถใช้ฝึก C-section และการใช้ forceps ทำคลอดได้
 2. มีระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีจอ monitor ที่ใช้ร่วมกับการฝึก
 3. ใช้ฝึก Leopold maneuvers ได้

 อุปกรณ์ประกอบ

 1. หุ่นจำลอง มารดา 1 ตัว
 2. หุ่นจำลองทารกทำคลอด 1 ตัว
 3. หุ่นจำลองทารกฝึกหัตถการ1 ตัว
 4. เครื่อง monitor ประกอบการฝึก 2 เครื่อง
 1. สายสะดือ 2 เส้น
 2. แคลมป์สายสะดือ 2 อัน
 3. ปากมดลูกจำลอง 2 ชิ้น
 4. อวัยวะเพศหญิงสำหรับฝึก episiotomy 7 ชิ้น
 5. แป้ง 1 กระปุก
 6. สารหล่อลื่นสูตรน้ำ 1 หลอด
 7. กระเป๋าบรรจุ 1 ใบ

 เงื่อนไขเฉพาะ

 1. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี
 2. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 3. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 4. ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้าทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์