R10154_2 หุ่นเด็กสำหรับฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) พร้อมเครื่องจำลองการเต้นผิดปกติของหัวใจแบบอินเตอร์แอ็คทีฟ

R10154_2 หุ่นเด็กสำหรับฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) พร้อมเครื่องจำลองการเต้นผิดปกติของหัวใจแบบอินเตอร์แอ็คทีฟ

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นหุ่นจำลองแบบเต็มตัวของเด็กสำหรับฝึกปฏิบัติเทคนิคต่างๆ ในการช่วยชีวิตขั้นสูง สำหรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ การพยาบาล

 

คุณลักษณะ

การทำ CPR

 1. จุดบ่งชี้ตำแหน่งที่มองเห็นและคลำได้
 2. ศีรษะ คอและขากรรไกรประกอบเข้าด้วยกัน
 3. การใส่ท่อช่วยหายใจ
 • กายวิภาคที่คล้ายจริงของปาก ลิ้น คอหอย กล่องเสียง ฝาปิดกล่องเสียง เส้นเสียง หลอดและหลอดอาหาร
 • ปอดซ้ายและขวาแยกกัน
 • สามารถให้ฝึกการดูดเสมหะ
 • การสอดท่อทางปาก ทางจมูก
 • กระเพาะอาหารสามารถขยายได้เพื่อแสดงให้เห็นการสอดท่อเข้าหลอดอาหาร
 1. การฉีดยา
 • หลอดเลือดดำของหุ่นมีขนาดเท่ากับของเด็กจริง ๆ
 • สามารถฉีดยาได้ที่ตำแหน่งหลอดเลือดดำที่แขน Antecubital และ dorsal
 • ให้ความรู้สึกที่คล้ายจริงของแรงดันเลือด
 1. การวัดความดันโลหิต
 • ผู้สอนกำหนดระดับความดันซิสโตลิคและไดแอสโตลิค อัตราการเต้นของหัวใจและระดับเสียง
 • ลำโพงที่อยู่ในแขนสร้างเสียงชีพจรขณะวัดความดันโลหิต
 • มีเสียง Korotkoff sounds
 • มี Auscultatory gap (ผู้ใช้สามารถเปิดหรือปิดได้)
 1. การเจาะไขกระดูก
 • จุดบ่งชี้ตำแหน่งที่คลำได้ ประกอบด้วย patella, tibia tuberosity
 • มีความคล้ายจริงของแรงดันของของเหลว
 1. การทำหัตการที่โคนขา (Femoral Access)
 • สามารถคลำชีพจรจากหลอดเลือดแดงได้
 • Symphysis public และ Anterior superior iliac spine สามารถคลำได้
 • มีความคล้ายจริงของแรงดันของของเหลว
 1. การกระตุกหัวใจ
 • ในตัวหุ่นมีกล่องที่รับเอาแรงทั้งหมดของการช็อตไฟฟ้าแต่ละครั้ง
 • การกระตุ้นหัวใจด้วยมือ หรือด้วยเครื่องแบบกึ่งอัตโนมัติ และแบบอัตโนมัติ
 • จุดตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจของหุ่น 4 จุด ( 4 ECG sites) และจุดที่จะกระตุก หัวใจ 2 จุด
 • สามารถใช้ได้กับเครื่องกระตุกหัวใจและจอ ECG มาตรฐานทุกยี่ห้อและทุกแบบ
 1. เครื่องจำลองคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอินเตอร์แอ็คทีฟ
  • เป็นอุปกรณ์ภายนอกตัวหุ่น สามารถใช้สำหรับการฝึกใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator) และเครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacer) โดยตรงกับตัวหุ่น สามารถฝึกดู ECGโดยไม่มีหุ่นก็ได้ เครื่องสามารถสร้างและแสดงจังหวะการเต้นของหัวใจ (ECG) บนจอ ECG-monitor (ไม่มีในชุด) สำหรับฝึกการวินิจฉัยและการกระตุกหัวใจสามารถแสดงการเต้นผิดจังหวะของหัวใจทั้งในโหมดของเด็กและผู้ใหญ่ จึงมีทั้งหมด 34 จังหวะ
 • มีจังหวะการเต้นผิดปกติของหัวใจ 6 แบบต่อไปนี้สำหรับการฝึกด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacer) Sinus Brady, Junctional Brady, 2nd degree type l A-V block, 2nd degree type ll\A-V block, 2nd degree type ll A-V block with PVCs และ 3 rd degree A-V block
 • สามารถจำลองการฟื้นฟูจังหวะการเต้นของหัวใจให้กลับสู่ปกติ (Cardioversion) โดยการกระตุกหัวใจหุ่นด้วยเครื่องกระตุกหัวใจ
 • มีจังหวะการเต้นผิดปกติของหัวใจ (Defibrillator) V. Fib, V. Tach (fast), Tach (slow), V. Tach (polymorphic), \A. Fib, A. Flutter, SVT, Sinus Tach, Sinusrhythm with PVCs, Asystole and NSR
 • หลอด LED เรืองแสงในกรณี: การตรวจจับสัญญาณจากเครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacer pulse detection ) การปล่อยกระแสไฟฟ้าจากเครื่องกระตุ้นหัวใจ (defibrillator discharge detection) การเลือก โหมดผู้ใหญ่ (adult mode) การเลือกโหมดสำหรับเด็ก (paediatric mode และแบตเตอรี่เหลือน้อย (low battery) มีโหมดประหยัดแบตเตอรี่ซึ่งจะหยุดการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติถ้าไม่ได้ใช้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์