R10041 หุ่นฝึกให้สารน้ำและฉีดยาทางไขกระดูกทารก

R10041 หุ่นฝึกให้สารน้ำและฉีดยาทางไขกระดูกทารก

 

หุ่นฝึกให้สารน้ำและฉีดยาทางไขกระดูกทารก

วัตถุประสงค์

           ชุดฝึกทักษะการให้สารน้ำและฉีดยาทางไขกระดูกทารก สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

 คุณลักษณะเฉพาะ

 1. เป็นหุ่นจำลองเด็กทารกอายุ 6 เดือน โดยตัวหุ่นยึดติดกับฐานรอง
 2. มีลักษณะทางกายวิภาคตั้งแต่เอวถึงเท้า
 3. ขาทั้ง 2 ข้างงอเข่าเล็กน้อยตามธรรมชาติของทารก
 4. ใช้ฝึกทักษะการให้สารน้ำและฉีดยาทางไขกระดูกทารก
 5. ที่หน้าแข้งของหุ่นสามารถเจาะผ่านถึงกระดูกได้ทั้ง 2 ข้าง
 6. สามารถฝึกทักษะการเจาะเลือดผ่านหน้าแข้งได้
 7. ผิวหนังหน้าแข้งมีลักษณะเป็นแผ่นพันหน้าแข้ง
 8. ผิวหนังบริเวณที่เจาะและกระดูกหน้าแข้งสามารถถอดเปลี่ยนได้
 9. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี
 10. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 11. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

 อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

1.หุ่นจำลองสำหรับฝึก        1ตัว
2.กระดูกหน้าแข้ง (ถอดเปลี่ยนได้)  10 ชิ้น
3.ผิวหนังหน้าแข้ง (ถอดเปลี่ยนได้) 2 ชิ้น
4.กระเป๋าใส่หุ่นแบบแข็ง    1 ใบ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์