BA95 หุ่นฝึกการพยาบาลเด็กทารกคลอดก่อนกำหนด

BA95 หุ่นฝึกการพยาบาลเด็กทารกคลอดก่อนกำหนด

             

Micro-Premie premature baby

หุ่นฝึกการพยาบาลเด็กทารกคลอดก่อนกำหนด

เป็นหุ่นจำลองทารกคลอดก่อนกำหนด (ครรภ์ 25สัปดาห์) ELBW (Extremely Low Birth Weight) เต็มตัวสำหรับการสอนและฝึกทักษะการพยาบาลและการทำหัตถการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณลักษณะ

 1. เป็นหุ่นจำลองทารกคลอดก่อนกำหนด (ครรภ์ 25สัปดาห์) ELBW (Extremely Low Birth Weight) เต็มตัว
 2. ใช้ฝึกการดูแล การการพยาบาล และการเคลื่อนย้ายทารกคลอดก่อนกำหนดที่อยู่ในระหว่างการดูแลทางการแพทย์
 3. มีความอ่อนนุ่มและทนทาน
 4. สามารถฝึกใส่ท่อช่วยหายใจ (ET tube) ได้ โครงสร้างภายในทางเดินหายใจเป็นแบบหยาบ (ไม่เสมือนจริง) แต่มีปอดจำลองอยู่ภายในทำให้มีการขยับของหน้าอก (Chest rise) เมื่อมีการช่วยหายใจ
 5. มีทางเดินหายใจที่สามารถถอดเปลี่ยนได้
 6. สามารถฝึกการใส่อุปกรณ์ suction ได้
 7. สามารถฝึกใส่สายให้อาหารทางจมูก (NG tube) ได้
 8. สามารถฝึกใส่สายสวนสะดือ (umbilical catheter) ได้ มีระบบเลือดเทียม
 9. สามารถฝึกแทงเข็ม IV ได้ 4 ตำแหน่ง (ไม่มีระบบเลือดเทียม) ได้แก่ แขน 2 ตำแหน่ง ศีรษะ 1 ตำแหน่ง เท้า 1 ตำแหน่ง
 10. มีชุดปอดแบบถอดเปลี่ยนได้ 2 แบบ ได้แก่ แบบปรกติที่สองข้าง และแบบปอดปรกติหนึ่งข้างรั่วหนึ่ง
 11. มีรูสำหรับการฝึกใส่สายระบายทรวงอกด้านขวา
 12. หน้าท้องมีแผล Ostomy สำหรับฝึกการดูแล
 13. สามารถจำลองสภาวะ Omphalocele ที่หน้าท้องได้
 14. ที่หลังของหุ่นสามารถจำลองสภาวะ Myelomeningocele (Neural Tube Defect)
 15. จำลองแผลกดทับบริเวณด้านหลังศีรษะและเท้าทั้งสองข้าง
 16. สามารถฝึกการใส่ผ้าอ้อมและเช็ดตัวได้

ส่วนประกอบ

 1. ตัวหุ่นจำลองเด็กทารกคลอดก่อนกำหนด 1 ตัว
 2. ปอดจำลอง                                                 2 ชุด
 3. ทางเดินหายใจ 2 ชิ้น
 4. ผ้าอ้อม 1 ผืน
 5. สะดือสำหรับใส่สายสวน 1 ชิ้น
 6. Syringe 3ml. 1 อัน
 7. เลือดเทียมแบบผง 1 ซอง
 8. สารหล่อลื่น 1 หลอด
 9. เข็มเบอร์ 25 แบบปีกผีเสื้อ                                 1 อัน
 10. คู่มือการใช้งานภาษาไทย/อังกฤษ อย่างละ 1 เล่ม

เงื่อนไขเฉพาะ

 1. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี
 2. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 3. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 4. ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้าทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์