G120 หุ่นจำลองกล่องเสียง ขยาย 4 เท่า

G120 หุ่นจำลองกล่องเสียง ขยาย 4 เท่า

หุ่นจำลองกล่องเสียง ขยาย 4 เท่า

รายละเอียด

 1. เป็นหุ่นจำลองกล่องเสียงและองค์ประกอบทางกายวิภาคที่เกี่ยวข้อง
 2. ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง มีการใช้สีแสดงองค์ประกอบต่างๆ อย่างชัดเจน ง่ายต่อการศึกษาโครงสร้าง
 3. มีขนาดขยาย 4 เท่า
 4. มีชื้นส่วนต่างๆ ที่สามารถแสดงการเคลื่อนไหวภายในลำคอ ได้แก่ vocal cords, arytenoids cartilages, และ epiglottis
 5. มี Hyoid bone
 6. ด้านขวาแสดงโครงสร้างที่เป็นกระดูกอ่อน
 7. ด้านซ้ายแสดงกล้ามเนื้อ
 8. มีฐานรองในตัว
 9. ขนาด 38 x 18 x 15 เซนติเมตร น้ำหนัก 1.6 กิโลกรัม

เงื่อนไขเฉพาะ

 1. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี
 2. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 3. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 4. ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้าทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์