G28 หุ่นจำลองรกและสายสะดือ

G28 หุ่นจำลองรกและสายสะดือ

หุ่นจำลองรกและสายสะดือ

คุณลักษณะ

 1. เป็นหุ่นจำลองรกและสายสะดือใน 1 ชุดประกอบด้วย หุ่นจำลอง 2 ชิ้น
 2. หุ่นจำลองรกและสายสะดือที่แสดงรายละเอียดภายใน มีคุณสมบัติดังนี้
  • เป็นหุ่นจำลองรกที่มีขนาดใกล้เคียงธรรมชาติ
  • แสดงโครงสร้างหลักของรก และมีการใช้สีที่ง่ายสำหรับการศึกษาทำความเข้าใจโครงสร้างภายนอกและภายใน
  • ผลิตจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่น
  • แสดงรายละเอียดของเส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดงภายในรก
  • แสดงให้เห็น Cotyledons บน maternal surface
  • แสดงให้เห็น Amnion membrane และ Chorion membrane บน foetal surface
  • มีสายสะดือที่แสดงให้เห็นเส้นเลือด
  • แสดงโครงสร้างภายในรก แบบภาคตัด ได้แก่ subchorial space, villi ซึ่งมีเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดดำ, decidual septa, spiral arterioles และ marginal sinus
  • มีแผ่นแสดงรายละเอียด

 1. หุ่นจำลองรกและสายสะดือที่แสดงโครงสร้างภายนอก
  • หุ่นแสดงรก (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 ซ.ม.) ที่ต่ออยู่กับสายสะดือ(ยาว 50 ซ.ม.) ติดอยู่กับทารกที่มีตัวทำจากผ้า และมีส่วนหัวทำจากยาง
  • หุ่นรกผลิตจากยางสังเคราะห์และวัสดุคุณภาพดี แข็งแรง ทนต่อสภาวะอุณหภูมิสูง  มีผิวนุ่มสัมผัสเหมือนจริง
  • รกประกอบด้วย  ด้าน Fetal surface (สายสะดื,เส้นเลือด) และ Maternal Surface

เงื่อนไขเฉพาะ

 1. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี
 2. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 3. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 4. ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้าทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์