E210 หุ่นจำลองหู ขนาด 3 เท่า แยกชิ้นส่วนได้ 4 ชิ้น

E210 หุ่นจำลองหู ขนาด 3 เท่า แยกชิ้นส่วนได้ 4 ชิ้น

หุ่นจำลองหู ขนาด 3 เท่า แยกชิ้นส่วนได้ 4 ชิ้น

รายละเอียด

 1. เป็นหุ่นจำลองหูข้างขวา ขนาด 3 เท่า
 2. แสดงโครงสร้างหลักของอวัยวะการได้ยิน (หูชั้นนอก, หูชั้นกลาง, หูชั้นใน) และตำแหน่งของอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถแยกชิ้นส่วนเป็น 4 ส่วน ได้แก่
 • ชิ้นส่วนหลัก
 • Eardrum with malleus (แก้วหูและกระดูกรูปค้อน)
 • Incus (กระดูกรูปทั่ง)
 • Stapes (กระดูกโกลน)
 1. มีส่วนที่แยกชิ้นส่วนได้เพิ่มเติมคือ cochlea และ labyrinth พร้อม vestibular nerves/cochlea nerves
 2. Cochlea สามารถแยกชิ้นส่วนแบบแบ่งครึ่งได้
 3. มีขนาด 32 x 19 x 13 ซม.
 4. มีฐานรองรับ

เงื่อนไขเฉพาะ

 1. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี
 2. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 3. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 4. ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้าทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์