E133 โมเดลจำลองหูแบบโปร่งใส ขนาดเท่าของจริง

E133 โมเดลจำลองหูแบบโปร่งใส ขนาดเท่าของจริง


โมเดลจำลองหู ขนาดเท่าจริง

วัตถุประสงค์

เป็นโมเดลจำลองหูแบบโปร่งใส ขนาดเท่าของจริง เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในการฝึกฝนก่อนการรักษาคนไข้จริง

รายละเอียด

  1. เป็นหุ่นจำลองหูข้างขวา ขนาดเท่าจริง
  2. ตัวโมเดลเป็นแบบโปร่งใส สามารถมองเห็นภายในแสดงโครงสร้างหลักของอวัยวะการได้ยิน ear canal, tympanic membrane, stapes, incus, malleus และ cochlea
  3. มีขนาด 5 x 6.3 x 7 ซม.
  4. มีฐานรองรับ

อุปกรณ์ประกอบ

  1. โมเดลจำลองหูแบบโปร่งใส                                                1 ชุด

เงื่อนไขเฉพาะ

  1. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี
  2. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
  3. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
  4. ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้าทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์