E25 หุ่นจำลองหูเด็ก ขนาด 1.5 เท่า

E25 หุ่นจำลองหูเด็ก ขนาด 1.5 เท่า

หุ่นจำลองหูเด็ก ขนาด 1.5 เท่า

วัตถุประสงค์

หุ่นจำลองหูเด็ก ขนาดใหญ่กว่าขนาดหูจริง 1.5 เท่า เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในการฝึกฝนก่อนการรักษาคนไข้จริง

รายละเอียด

  1. เป็นหุ่นจำลองหูเด็กข้างขวาใหญ่กว่าขนาดหูจริง 1.5 เท่า
  2. แสดงโครงสร้างหลักของอวัยวะการได้ยิน (หูชั้นนอก, หูชั้นกลาง, หูชั้นใน) และตำแหน่งของอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
  3. มีองค์ประกอบทางกายวิภาค ได้แก่ auditory canal, tymphanic membrane, malleus, incus, stapes และ cochlea
  4. แสดงโครงสร้างบริเวณที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นกระดูก กล้ามเนื้อ และ cartilaginous tissues
  5. มีขนาด 11 x 9 x 5 ซม.
  6. มีฐานรองรับ

เงื่อนไขเฉพาะ

  1. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี
  2. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
  3. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
  4. ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้าทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์