D325 หุ่นจำลองขากรรไกรบนและล่าง

D325 หุ่นจำลองขากรรไกรบนและล่าง

 

หุ่นจำลองขากรรไกรบนและล่าง

คุณลักษณะ

 1. เป็นหุ่นจำลองฟันและขากรรไกรข้างหนึ่ง มีขนาด 2.5 เท่า
 2. แสดงให้เห็นฟัน เส้นเลือดดำ เส้นเลือดแดง
 3. แสดงเส้นประสาทบริเวณขากรรไกรและการแตกแขนงของเส้นประสาทไปสู่ฟัน
 4. แสดงให้เห็นโครงสร้างภายในของฟันเขี้ยวล่างที่ไม่มีพยาธิสภาพ
 5. มีหมายเลขกำกับส่วนต่างๆ พร้อมแผ่นแสดงรายละเอียด
 6. มีฐานรอง
 7. มีขนาด 18 x 14 x 15 เซนติเมตร

 เงื่อนไขเฉพาะ

 1. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี
 2. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 3. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 4. ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้าทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์