D214 หุ่นจำลองฟันผุขนาด 10 เท่า

D214 หุ่นจำลองฟันผุขนาด 10 เท่า

หุ่นจำลองฟันผุขนาด 10 เท่า

คุณลักษณะ

  1. เป็นหุ่นจำลองฟันกรามล่าง 1 ซี่ ที่อยู่ในภาวะฟันผุ มีขนาด 10 เท่า
  2. แสดงให้เห็นภายในของฟันที่มีการอักเสบและติดเชื้อ (caries, pulpitis, apical infection, dental tartar, gingivitis)
  3. แสดงส่วนประกอบทางกายวิภาค ได้แก่ jaw bone, nerves, vessels, ligaments, enamel, dentine and pulp
  4. มีฐานรอง
  5. มีขนาด 12 x 6 x 3.5 เซนติเมตร น้ำหนัก 0.15 กิโลกรัม

เงื่อนไขเฉพาะ

  1. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี
  2. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
  3. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้าทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์