เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ตัวแทนจำหน่ายหุ่นฝึกทักษะ การแพทย์และการพยาบาล

เริ่มก่อตั้งบริษัทนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ในชื่อ บริษัท โกลด์ เมด พลัส เซอร์วิส จำกัด โดยคุณชนะพล โสพิกุล (กรรมการผู้จัดการ) เริ่มจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ่นฝึกทักษะ ที่นำเข้าจากประเทศเยอรมัน ให้กับกลุ่มลูกค้าคณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
ช่วงปีพ.ศ. 2562 ทางบริษัทเริ่มนำเข้าสินค้าแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศ เช่น Brand Erler-Zimmer ประเทศเยอรมัน, Brand Nasco ประเทศสหรัฐอเมริกา, Brand Tellyes ประเทศจีน เป็นต้น และทางบริษัทได้จดทะเบียนบริษัทเพิ่มเพื่อรองรับการนำเข้าในนาม บริษัทบริษัท โกลด์ เมด พลัส เซอร์วิส จำกัด และจะนำเข้าเบรนสินค้าอื่นๆที่มีคุณภาพสูงเข้ามาเพื่อจำหน่ายเพิ่มต่อไป

Vision:

เป็นผู้นำทางธุรกิจ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางด้านเครื่องมือแพทย์และหุ่นฝึกทักษะทางการแพทย์และการพยาบาล ที่ได้รับความนิยมและชื่นชอบทั่วประเทศ

Mission:

มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับประเทศ ด้วยการเติบโตที่ยั่งยืน รับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม และสนองต่อความต้องการของลูกค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์